2011 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun oldu. 2015 yılında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Bilimdalı’nda Abdüllatif Subhi Paşa’nın Hayatı ve Faaliyetleri (1818-1886) isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı. Ortadoğu coğrafyası ve biyografi çalışmaları ilgi alanlarındandır. Aynı zamanda Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği’nin (ORDAF) üyesidir.