Uludağ Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisans (2008), Tanzimat Fermanı’nın ilanı sonrasında Şam Eyaleti’nde yaşanan sosyo-ekonomik değişiklikleri Ahkâm Defterleri çerçevesinde tahlil ettiği tezi ile de İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nde yüksek lisans tahsilini tamamladı (2013). İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Azmzâde âilesi üzerine doktora tezi hazırlamakta ve Sakarya Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak vazife yapmaktadır. Ayrıca kültür/tarih temalı yayın yapan tarihvemedeniyet.org editörlüğünü yürütmektedir.