Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği (ORDAF), İHH İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İNSAMER) ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi işbirliği ile bu sene üçüncüsü düzenlenen Ortadoğu ve Afrika Okulu 23 Aralık 2017’de son dersini tamamlayarak katılımcılara sertifikalarını verdi. Toplamda yedi hafta (14 ders) olarak devam eden okul, kendi alanında tek ve en uzun soluklu program olma özelliği taşıyor.

Programa Ortadoğu ve Afrika hakkında tarihi, siyasi, sosyal ve kültürel konular etrafında, alanlarında yetkin uzmanlar iştirak etti. Programın en önemli hedeflerinden biri de teorik bilgilerin yanında tecrübî birikimlerin ve tarihsel arka planların ardından güncel durum değerlendirmelerinin katılımcılara aktarılmasıydı. İstanbul içinden ve dışından, farklı üniversite ve kurumlardan davet edilen konuşmacılar tek bir program çatısı altında bir araya gelerek hedeflenen etkinin yakalanması konusunda çok önemli bir rol üstlendiler. Görsel materyallerin kullanılmasının öncelendiği derslere katılımcıların soru ve görüşleriyle katkıda bulunmaları, program verimliliğini arttırmış ve farklı disiplinlerden gelen kişilerin perspektiflerinin bir arada müşahede edilmesine imkân tanımıştır.

Programa lisans ve lisans üstü eğitim gören yaklaşık seksen katılımcı devam etti. Derslerin büyük çoğunluğuna katılan yetmiş katılımcı ise program sonrasında sertifikalarını aldı. Katılımcılar bu program vasıtasıyla çalışmalarını sürdürdükleri yahut ilgi duydukları alanlarda uzmanlaşmış konuklarla tanışma fırsatını yakaladı ve kurdukları irtibatları ileride devam ettirme yönünde adımlar attı.

Planlandığı şekilde yedi hafta süren bu okul, sertifika dağıtımı ile ilk safhasını tamamlamış ve ikinci safhasına geçmiş oldu. Daha önce duyurusu yapılmamış olan bu ikinci safhada üç farklı atölye çalışması grubu oluşturulacak. Atölye programlarının isimleri şu şekildedir:

  • Basra Körfezi Çalışmaları Atölyesi
  • Biladü’ş-Şam ve Filistin Çalışmaları Atölyesi
  • Kuzey Afrika ve Sahraaltı Çalışmaları Atölyesi

İki aylık program sürecinde farklı alanlarda genel konuların işlendiği dersler sonrasında ikinci safhada katılımcılar, ilgi duydukları alanlardaki konulara daha derinlemesine vukuf olabilecekler. Oluşturulacak olan atölye çalışma grupları da yine bölgesel konularda çalışmaları bulunan uzmanlar tarafından planlanacak ve yine aynı uzmanların nezaretinde devam ettirilecektir. Katılımcılar atölye çalışmaları esnasında bölge konuları hakkında yapılacak olan aktif çalışmaların içinde yer alacaklar. Böylece içinde bulunduğumuz coğrafyayı iyi tanımak ve sorunlarını anlamak daha da mümkün hale gelecek.