1. Derneğimizin faaliyet alanlarıyla ilgilenen ve bu konularda çalışma yapan herkes derneğimize asil ya da fahri üye olabilir.
  2. Asil üye olabilmek için en az yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak ve üyelik yükümlülüklerini yerine getirebilecek imkanlara sahip olmak gerekmektedir.
  3. Fahri üye olabilmek için çalışma alanlarımıza ilgi duymak ve çalışmalarımıza katkı sağlamak gerekmektedir.
  4. Asil üye şartlarını yerine getiren fahri üyeler otomatik olarak asil üyeliğe yükseltilirler.
  5. Yönetim kurulunun teklifi ile lisansüstü eğitimini sürdürenler arasından da sınırlı sayıda asil üye kabul edilmektedir.
  6. Üyelik yükümlülüklerini sürekli yerine getirmeyenler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkartılırlar.

Üye olmak isteyenlerin başvuru formunu ve detaylı özgeçmişini e-posta yolu ile yönetim kurulumuzun dikkatine sunmaları gerekmektedir. Üyelik başvurusu değerlendirmeleri en geç iki ay içerisinde tamamlanır ve müracaat sahibine bilgi verilir.