Türkiye’nin de içinde bulunduğu Ortadoğu ve Afrika coğrafyası, siyaseti, dili, kültür ve kaynakları bakımından son iki asırdır dünyanın gündemini meşgul etmekte ve önümüzdeki yüzyıl boyunca da gündemden düşmeyeceği anlaşılmaktadır. Bu durumun farkında olan gelişmiş ülkelerde Ortadoğu ve Afrika araştırmalarına özel önem verilmektedir.

Tanınmış dünya üniversitelerin en saygın birimleri, Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları üzerinde yoğunlaşan birimleri olduğu gibi bu alanda çalışacak araştırmacılar da takdir ve teşvik görmektedirler. Ayrıca bu çalışmalar sadece üniversiteler ile sınırlı tutulmamış, aynı zamanda kurulan sivil toplum örgütleri ile de desteklenmektedir. Hatta son yıllarda enstitü, merkez, vakıf veya dernek çatısı altında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, akademilerin önüne geçmiştir.

Buna karşılık ülkemizde, Türkiye’nin bugünü ve geleceği için hayati önem taşıyan Ortadoğu ve Afrika araştırmaları maalesef istenilen düzeyde değildir. Buna rağmen son yirmi yılda oluşan bilgi birikimimiz de yadsınmayacak seviyeye ulaşmıştır. Ancak bu çalışmalar ve bunları yapan araştırmacılar bugüne kadar bir çatı altında toplanmamışlardır.

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacılar Derneği, Ortadoğu, Afrika ve İslam kültür ve medeniyetinin yayıldığı bölgeler üzerinde çalışma yapan araştırmacıları bir araya getirmek; aralarında iletişimi ve bilgi dolaşımını sağlamak; Ortadoğu ve Afrika konularında Türkiye Cumhuriyeti’nin ihtiyaç duyduğu akademik bilgi ve deneyime sahip uzmanların yetişmesi için gerekli altyapıyı hazırlamak; Türkiye genelinde Ortadoğu, Afrika ve İslam dünyası alanlarında faaliyet gösteren bütün enstitü ve merkezler arasında koordinasyon ve işbirliğini oluşturmak için kurulmuştur.

Derneğin bir başka amacı da ilgili alanlarda uzmanlaşmış Türk ve yabancı akademisyenleri bir araya getirmek; Ortadoğu, Afrika ve İslam Dünyası hakkında kamuoyunun doğru bilgilenmesini sağlayacak bilgiler üretmek ve gerektiğinde kamuoyunu bilgilendirmektir.