ORDAF başkanı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun ile ORDAF üyelerinden Ali İhsan Aydın, 12 Mayıs Cuma günü Elazığ İzzetpaşa Vakfı ile Vakıflar Malatya Bölge Müdürlüğü’nün ortaklaşa tertipledikleri vakıf haftası panelinde “Osmanlılar ve Kudüs Vakıfları” başlıklı bir konuşma yaptılar.

Bu kapsamda dinleyicilere Kudüs şehrinin vakıf medeniyeti içindeki rolü anlatıldı. Kudüs’te Osmanlılar öncesince kurulmuş olan vakıfların Osmanlı’ya intikalleri ve Osmanlı döneminde kurulanlarla birlikte Kudüs’ün nasıl bir vakıf-şehir haline gelişi örnek vakıflar ve istatistikler üzerinden sunuldu.

Panelde ayrıca, günümüze intikal eden yahut zaman içinde yok olmuş olan vakıfların da bıraktıkları sorunlar tespit edilmeye çalışıldı ve bu vakıfların haklarının korunması hususunda çözüm önerileri sunuldu.