Ortadoğu ve Afrika Araştırmacılar Derneği (ORDAF) bünyesinde kurulan Tarih, Toplum ve Siyaset Atölyesi’nde doktora öğrencileri belirli periyotlar halinde bir araya gelerek okumalar yapıyor. Okumalar sonucunda oluşan birikim, alanında uzman hocalar ile değerlendiriliyor.

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Sürecini Belirleyen Faktörler ve Siyasetin Şekillenmesi başlığını taşıyan ilk konunun toplantısı 14 Mart 2017’de gerçekleşti. Konuyla ilgili olarak literatürde yer alan bazı kitap ve makaleler ele alındı. Katılımcılar okudukları metinleri öncelikle üslup ve dil açısından değerlendirdi. Ardından içerikle ilgili oluşan sorular belirli aralıklarla bir araya gelinerek belirlendi ve ortak bir havuzda toplandı. İki aylık yoğun bir okuma-tartışma süreci sonunda ORDAF başkanı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun ile bir araya gelen araştırmacılar Osmanlı Beyliği’nin devletleşme süreci; Şeyh Edebali’nin kuruluştaki rolü; medreselerin tesisi ile yaşanan değişim ve dönüşümler; ilmiye, kalemiye ve seyfiye erbabının yönetim üzerindeki etkisi gibi konular hakkında zihinlerinde oluşan soru işaretlerine cevap aradılar.

Mayıs ayında başlayan Osmanlı Hukuku: Din ve Toplum ile Kesişme/Ayrışma Noktaları oturumunda yine aynı süreç devam ettirilerek yerli ve yabancı literatürdeki metinler ele alındı. Son oturumun moderatörlüğünü ise Türkiye’nin hukuk alanında önde gelen hocalarından Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın yaptı. Kuruluşundan itibaren Osmanlı Devleti’nin hukuk sisteminin genel hatlarını çizerek konuşmasına başlayan Aydın, şerî ve örfî hukukun kapsamı, Osmanlı ceza hukukunun uygulanışı, Hanefilik ve diğer mezheplerin Osmanlı hukuku üzerindeki etkinliği gibi meselelerde sorulan sorulara yanıtlar vererek araştırmacıların heyecanına ortak oldu.

Osmanlı’da İktisadi Yapı ve Toplum üzerine yapılacak okuma ve tartışmalarla devam edecek olan lisansüstü düzeyindeki atölye toplantılarına misafir olarak katılabilir, soru ve önerilerinizle katkı sağlayabilirsiniz.