Yemen’in Sesine Kulak Verilmeli 
Ortadoğu’da mevcut problemler yetmezmiş gibi, son haftalarda suni bir şekilde üretilen Yemen krizi ile hem bölgenin geleceği rehin altına alınmış ve hem de milyonlarca insan günlük yaşam gereksinimlerinden mahrum bırakılarak yeni insanlık dramına kapılar aralanmıştır. ORDAF olarak bu savaşın suni ve haksız olduğunu baştan beri söyledik. Şimdi 35 Yemenli Sivil İnsiyatif gurubu bunu ve acıklı durumlarını gündeme getirmektedirler. Yayımladıkları açık mektubu dikkatlerinize arzediyoruz. İnanıyoruz ki Yemen’de de birgün insanlık kazanacaktır.

Yemen’deki İnsanî Felakete Yardım Çağrısı

Sayın Ban Ki-Moon, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri

Sayın Birleşmiş Milletler Daimi Üyeleri nin Başkanları

Sayın  Uluslararası İnsani, Kalkınma ve İnsan Hakları Örgütleri’nin Başkanları

Bizler, Yemen’deki İnsani ve İnsan Hakları, Kalkınma, Kadın ve Gençlik, Toplumsal Gelişme Örgütleri başkanları, üye ve temsilcileri olarak Birleşmiş Milletler’i ve onun Daimi Üyeleri’ini ülkemizde savaşmakta olan tarafları derhal ateşkese yönlendirmeye; insani ve ekonomik yardımlar ve ticari malların güvenli yollardan ülkeye girişini sağlamaya; politik taraflar arasında hiçbir önkoşul olmaksızın bir an önce müzakerelere başlanması için yardımcı olmaya davet ediyoruz.

Şu anda doğrudan doğruya silahlı çatışma  ve bombalar altında hayatını kaybeden ve yaralanan, tıbbi yardım alamayan, barınaksız, susuz ve yiyeceksiz masum insanlarımızla ülkemizin uğradığı yıkımı göğüslemeketyiz.

Dahildeki silahlı çatışma ve hariçten gelen müdahaleler yalnızca askeri noktaları değil, sivil kurumları ve sivil halkı da hedef almaktadır; evler,ticari merkezler, iş yerleri, tarım alanları ve çiftlikler yerle bir edilmekte, okullar ve üniversiteler kapanmış durumda, sağlık merkezleri ve devlet kurumları hizmet veremez hale gelmiş bulunmaktadır. Açlık çeken sivil halkın, ölen ve yaralananların sayısı her geçen gün daha da artmaktadır.

Dahildeki siyasi düşmanlıklar ve bölünmeler ile hariçten gelen müdahaleler yüzünden çıkmış olan bu haksız savaşın kötüye gitmekte olduğu aşikardır. Sağlık hizmetleri, su, yiyecek, ticaret gibi temel ihtiyaçların mahvedilmesi Yemen’i iflas ettirecek, umutsuzluğa itecek ve sonunda tamamen silahlı gurupların güçlenmesiyle ülkemizin parçalanmasına sebep olacaktır.

Yemen şu anda havadan, karadan ve denizden ambargo altındadır. Havaalanları kapalıdır. Yemenliler başta tıbbi yardıma muhtaçlar olmak üzere seyahat edememektedirler. Uluslararasi finans kuruluşları Yemen ‘deki faaliyetlerini yüzüstü bırakmışlardır ve ülkeye fon transferleri sona ermiştir. Petrol ürünleri gittikçe azalmakta ve her yerde büyük elektrik kesintileri meydana gelmektedir. Yiyecek ve tıbbi malzeme zorluk çeken halka yeterli değildir.

Bu feci savaş yüzünden Yemen halkı her geçen gün daha fazla acı çekmektedir. Artan insani krizin boyutları nedeniyle kazanan taraflar sadece Yemen’i savaş üssü olarak kullanacak olan silahlı guruplar olacaktır.

Bu sebeplerle Yemen deki sivil toplum kuruluşlarına ait olan bizler Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Ban Ki- Moon ‘ a ve Birleşmiş Milletler Daimi Üyeleri’ne ve bütün sivil toplum örgütlerine  acil yardım çağrısında bulunuyor, bu savaşı acilen önlemelerini ve bu saldırılar arkasındaki bütün güçlere dur demelerini bir an önce bir geçiş başkanlığı veya konseyi oluşturmalarını, önkoşulsuz olarak müzakerelere geçilmesi için Ulusal Diyalog Konferansı tertiplemelerini talep ediyoruz. Sizin önderliğiniz ve müdahalenizle Yemeni bu insani krizden kurtarmak üzere bütün halkımızın, her annenin ve her çocuğun sesine kulak vermenizi rica ediyoruz.

Saygılarımızla

Bağımsız Kadınlar Ağı (FOZ)

Kadınlar Adına Gönüllüler Koalisyonu

Önce Yemen Organizasyonu

Bizi Kadınlar Bir Araya Getirir Girişimi

KAMUKültürel Gelişim Kurumu

Kültürel İletişim Merkezi

Öncü Arap Kadınlar Ağı

Baran İnsani Kültürel Kurumu

Yemen Bilgi Kurumu

Kadın Sorunlarını Destekleme Medya Holdingi

Vücûh İletişim ve Gelişim Kurumu

Yemen Barış Grubu

Şehrazad Kültür Kurumu

Sana üniversitesi Akademileri Forumu

Kadın Davalarını Destekleyen İletişimciler Ağı

Vatan Uğruna Çalışanlar Girişimi

Mahcarlı Yemenliler Organizasyonu

Rusya’daki Değişimci Yemenliler Topluluğu

Ulusal Kadınlar Komüsyonu

Kalkınma Ses Kurumu

İnsan Hakları ve Gelişimi Çalışanları

Ab Hep Beraber Kurumu

Sam Çocuk ve Gelişim Kurumu

Yemen İş Kadınları Meclisi

Çocuk Gelişimi Kültürel ve Sosyal Dikim Kurumu

Yemen – Toplum İçin Katılım Kurumu

Yemen İnsan Hakları Gözlemevi

Ved Kadın Gelişim Kurumu

CesaretGelişim ve İnsan Hakları Kurumu

Yemen Barış Koalisyonu

Ganna Dalı Dergisi

Barışsever Kadınlar

Annelik ve Çocukluk üst Konseyi

Şavzab Çocuk ve Gelişim Kurumu

Sanaa Kalkınma Kurumu