I. Dünya Savaşı sonrasında haksız bir şekilde Türkiye’den kopartılan ve daha sonra Türkiye ile İngiltere’yi karşı karşıya getiren Musul Meselesi 100 yıldır çözüme kavuşturulamadı. Oysa Musul meselesi bölge devletlerinin kilidi mesabesinde olup barışın da savaşın da kaynağıdır. Bu seminerde 100 yıllık sorunun geçirdiği aşamaları ve özellikle Türkiye’nin çözüm yolundaki çabaları ve sonuçları tartışılacaktır. Bugüne kadar çözülemeyen bu mesele yeni bir aşamaya gelmiştir. Bölgesel düzenin yeniden kurulacağı asrımızda çözümün tarafları arasında yer almak ve Türkiye’nin tarihi iddialarını ortaya koymak için bilmemiz gerekenler de ele alınacaktır.