Bu seminerde II. Abdülhamid döneminde dış politika üretiminde bir aygıt olarak diplomasinin kullanılma şekli ve diplomatik organizasyona yapılan yatırımın boyutları ele alınacaktır. Osmanlı Hariciyesinin merkez ve yurtdışı teşkilatının bu dönemde geçirdiği dönüşüm, nezaretin iç yapılanması, yeni açılan veya statüsü değişen elçilikler ile Panislamist amaçlar ve “Yeni Dünya”ya göçler sebebiyle genişleyen şehbenderlik ağı üzerinden değerlendirilecektir.

Not: Seminerimiz Youtube kanalımızdan canlı olarak da yayınlanacaktır.