Bu konuşmada temel olarak İran petrolleri için İngilizlerle yapılan imtiyaz anlaşmaları ele alınacaktır. Önceleri İran, İngiltere gözünde Hindistan yolunun güvenliği açısından önem taşırken petrolün keşfiyle farklı bir anlam ifade etmeye başladı. Bu keşiften itibaren İngiltere, hayati bir kaynak olarak gördüğü petrolü elde edebilmek için Rusya ile rekabete girişip İran üzerinde nüfuz kurmaya çalıştı. Seminerde İran petrollerinin önem kazanmasına değinilecek, İngilizlere verilen imtiyazların bölgeye ve günümüze yansımaları değerlendirilecektir.