Her kimlik bir inşa sürecinin ürünüdür ve bu sürece jeopolitik konum, inanç sistemleri, tarih boyunca yaşanan tecrübeler gibi birçok faktör etki etmektedir. İran gibi ülkeler ise bulundukları coğrafyanın jeopolitik durumu sebebiyle sosyal hafızalarında birçok savaşı, göçü ve toplumsal olay ve dönüşümü barındırmaktadır. Bunun yanında söz konusu coğrafyalar üzerinde yaşayan halkların kadim zamanlardan bu yana sahip oldukları birikim ve tecrübeler de bugün dahi bu ülkenin iç ve dış siyasetlerine etki etmektedir. Bu seminerde temel olarak İran’ın kimliğinin tarihsel süreçte oluşum aşamaları genel çerçevede ele alınacak; İran Ferheng, İranzemin, İranşehr gibi kavramlar ve mitolojik unsurlar üzerinden kimliksel bir jeopolitik okuma yapılacak; İran sokaklarında kullanılan propaganda materyalleri üzerinden İran’ın millet algısına ve jeopolitiğine göz atılacaktır.