Bu seminerde 1890 yılında Kızıldeniz’in batı sahillerinde Avrupalı devletlerin sömürge idarelerini kurmaları ve aynı yılda devrin büyük devletlerinin katılımıyla düzenlenen Brüksel Konferansı’nda köleliğe ve silah ticaretine karşı kararların alınmasının ardından, Kızıldeniz üzerinden Osmanlı Arap vilâyetlerine yapılan insan ve silah kaçakçılığı meselesi ele alınacaktır. Arşiv kaynakları ve o dönemde kaleme alınan telif eserlerin sunduğu veriler doğrultusunda, kaçakçılık meselesi çeşitli boyutlarıyla değerlendirilecektir. Bölgedeki insan ve silah kaçakçılığı nasıl icra edilmiştir? Kaçakçılığa imkân tanıyan zafiyetler nelerdir? Osmanlı Devleti bölgede gerçekleşen kaçakçılık faaliyetlerine karşı ne gibi önlemler almıştır? Kaçakçılık faaliyetlerinin Hicaz ve Yemen vilâyetleri üzerindeki sonuçları nelerdir? Sorularına cevap aranacak seminerde, Kızıldeniz’de gerçekleşen insan ve silah kaçakçılığı faaliyetlerinin sosyal ve siyasal alanlardaki etkileri üzerine analiz yapılacaktır.