Lübnan’da ulusal kimlik meselesi, iktidarın siyasi ve kültürel politikalarıyla birlikte daima dar bir perspektiften okunmuş ve uzun bir süre Maruni varlığı baskın gelecek şekilde yorumlanmıştır. Ülkedeki güçlü zuama yapısı da ulusal anlamda bir bütünleşmenin önüne geçmiş ve alt aidiyet birimlerine olan bağlılığı arttırmıştır. Bu seminerde Lübnan’daki siyasal iktidarın Lübnanlılık kimliğini hangi araçlarla nasıl tanımladığı ele alınacaktır. Lübnan’da hassas kırılma noktaları ve bölgenin kendi sosyolojisi dikkate alınmadan uygulanan siyasaların ne gibi sonuçlar doğurduğu ve günümüz Lübnan’ına nasıl bir miras bıraktığı soruları da bu seminerde tartışılacaktır.