XIII. yüzyılın ikinci yarısında kurulan Memlûk Sultanlığı’nın Bizans İmparatorluğu ve Kilikya Ermeni Krallığı ile yürüttüğü karşılıklı diplomatik ve ticarî ilişkileri üzerinden Doğu Akdeniz ticaret tarihinin yeniden değerlendirilmesinin amaçlandığı konuşmada, 1260-1291 tarihleri arasında Mısır limanlarına gerçekleştirilen köle, kereste ve demir ticareti ile bu ticarî faaliyetlerde rol alan tüccarlar merkeze alınacaktır. Ticarette aktif tüccarların kimlikleri ile onlar için yapılan tanımlar üzerine durularak özellikle Memlûk topraklarından hareketle devletlerarası ticaret gerçekleştiren tüccarlar için modern literatürdeki Müslüman tüccarlar ifadesinin yeniden değerlendirilmesi sağlanacak, bu tüccarlara yeni bir yaklaşımla kullandıkları imtiyazlar üzerinden tanımlama getirilecektir.

Not: Seminerimiz Youtube kanalımızdan canlı olarak da yayınlanacaktır.