Ortadoğu Tarihi, Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Jeopolitiği 2014-2015 Sertifika Programı

Bu sertifika programı; yaşadığımız Ortadoğu bölgesinin tarihi, sosyo-kültürel yapısı, dini ve mezhebi dengeleri, ekonomisi, enerji kaynakları ve jeopolitiği gibi tüm özelliklerini anlama amacı taşımaktadır.

3 ay sürecek bu program boyunca öğrenciler, Ortadoğu bölgesini öğrenme ve bölgede yaşanan gelişmeleri anlama konusunda becerilerini arttırma imkânı bulacaklardır.

Akademisyenlerin bölgenin farklı yönlerine ilişkin derinlikli sunumlarının yanında sahadaki güncel bilgiyi sunacak gazetecilerin aktarımları ile birlikte bu program, teoriyi ve pratiği bir bütün olarak ele alacaktır.

Uzmanlar, içinden geçtiği karmaşık süreci göz önüne alarak Ortadoğu’daki mevcut çatışmaları ve Türkiye’nin bu bölgedeki konumuna dair tartışmaları her hafta farklı bir konu ile katılımcılara aktaracaklardır.

Program 08 Kasım 2014 tarihinde başlayacaktır.

Başvurular 03 Kasım 2014 tarihine kadar devam edecektir.

Başvuru sonuçları 06 Kasım 2014 tarihinde sitemizden duyurulacaktır.

Kabul edilen adaylardan kayıt sırasında öğrenim durumlarını gösterir belge ile nüfus cüzdan sureti talep edilecektir.

Program cumartesi günleri 10.00-14.30 saatleri arasında olacaktır. Derslere devam zorunludur.

Katılan herkese katılım belgesi, sınavda başarılı olanlara ise katılım sertifikası verilecektir.