Bu sertifika programı; yaşadığımız Ortadoğu ve Afrika bölgesinin tarihi, sosyo-kültürel yapısı, dini ve mezhebi dengeleri, ekonomisi, enerji kaynakları ve jeopolitiği gibi tüm özelliklerini anlama amacı taşımaktadır.

ORDAF, İNSAMER ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ortaklığında düzenlenen ve 8 hafta sürecek bu program boyunca öğrenciler, Ortadoğu ve Afrika bölgesini öğrenme ve bölgede yaşanan gelişmeleri anlama konusunda becerilerini arttırma imkânı bulacaklardır.

Akademisyenlerin bölgenin farklı yönlerine ilişkin derinlikli sunumlarının yanında sahadaki güncel bilgiyi sunacak gazetecilerin ve uzmanların aktarımları ile birlikte bu program, teoriyi ve pratiği bir bütün olarak ele alacaktır.

Uzmanlar, içinden geçtiği karmaşık süreci göz önüne alarak Ortadoğu ve Afrika’daki mevcut çatışmaları ve Türkiye’nin bu bölgedeki konumuna dair tartışmaları her hafta farklı bir konu ile katılımcılara aktaracaklardır.

Önemli Tarihler

  • Son başvuru tarihi: 26.10.2017
  • Kabul listesinin ilanı: 31.10.2017
  • Program başlangıcı: 04.11.2017

Önemli Hususlar

  • Programa katılım ücretsizdir.
  • Kabul edilen adaylardan kayıt sırasında öğrenim durumlarını gösterir belge ile nüfus cüzdan sureti talep edilecektir.
  • Program cumartesi günleri 13:30-17:30 saatleri arasında olacaktır. Katılım sertifikası için seminerlere devam zorunludur.

KAYIT FORMU