ORDAF “Osmanlı’da Toplum ve Siyaset Atölyesi” Osmanlı ve Türkiye konularında araştırmalar yapan lisansüstü öğrencilerine yönelik bir okuma ve değerlendirme programıdır. Stratejik aklın tarihi süreç içinde oluşumu, gelişimi ve dönüşümü hakkında yapılan çalışmaları anlama, anlamlandırma ve yorumlamayı hedeflemektedir.

Bir yıllık süreç içinde XIX. yüzyıl Osmanlı toplum, siyaset, eğitim ve kültür konularında üretilen bilimsel birikim tartışılmaya açılacaktır. Program didaktik bir okuma programı olmayacaktır. Katılımcıların okuma sorumluluğunu üstlendikleri eserlerin sonuçları hakkında yapacakları sorgulamalar büyük önem arz etmektedir. Amaç sadece üretilmiş bilgiyi öğrenmek değil, aynı zamanda anlamak, sorgulamak ve yeni bakış açılarının ortaya çıkmasına imkân sağlamaktır.

Atölye programı çerçevesinde belirli periyotlar dahilinde konuların önde gelen uzmanlarıyla bir araya gelinecektir. Yapılacak yuvarlak masa toplantılarında, okumalardan çıkan sorunlar/sorular bir kere de uzmanlar ile tartışılacaktır.

Bu çalışmalar neticesinde ortaya çıkacak olan birikim, bakış açıları ve sorunsallar yazılacak olan raporlar ve düzenlenecek olan toplantılar ile ortaya konacaktır.

Konu başlıkları ve program için ilgili dosyaya tıklayınız.