Rusya’nın Ortadoğu’ya yönelik ilgisinin yüzyıllara dayanan bir tarihi vardır. Bu ilgi uzun süre boyunca dinsel ve kültürel alandaki politikalar üzerinden yürütülürken, Rus modernleşmesinin öncüsü Çar I. Petro’nun iktidarı ile birlikte Rusya, güneye açılmayı yani Akdeniz’e ulaşmayı Rusya’nın güvenliği ve çıkarları adına temel bir hedef olarak görmüştür. I. Petro’nun ardılları da bu konuda benzer bir siyaset izlemiş ve Sovyetler Birliği’nin ardından Vladimir Putin de Ortadoğu ve Akdeniz’de etkinlik kurmaya çalışmıştır. Bu konuda Suriye, Rusya’nın Ortadoğu politikalarındaki temel müttefiki haline gelmiştir. Ayrıca Sovyetler Birliği döneminde olduğu gibi Suriye, Vladimir Putin döneminde de Rusya’nın jeopolitik olarak çevrelenmişlik düşüncesini kıran ülke konumundadır.