Sempozyuma Davet

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nün en son altıncısını düzenlediği Lisansüstü Tarih Öğrenci Sempozyumu bu yıldan itibaren M. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, M. Ü. Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü ve Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği (ORDAF) işbirliği ile Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu adı altında düzenlenecek ve tüm sosyal bilimler alanlarından gelecek başvurulara açık olacaktır. Sosyal Bilimler alanlarındaki lisansüstü öğrencilerini, sürdürdükleri tezlerinden ya da bağımsız çalışmalarından hazırlayacakları bir tebliğ ile bu sempozyuma davet ediyoruz. Sempozyum katılımcıları gönderilen özetler arasından bilim kurulu tarafından seçilecektir. Bir oturum oluşturmayacak (dört tebliğ) sayıda başvuru alınan disiplin olursa, bu disiplinin oturumu yapılmayacaktır. Ancak bilim kurulunca yayınlanabilir nitelikte bulunması halinde bu makale sempozyum kitabında yer alacaktır.

Katılım Şartları

  • Katılımcıların sosyal bilimler alanlarında lisansüstü eğitime devam ediyor olmaları gerekmektedir (Güncel öğrenci belgesi ile kanıtlanmalıdır).
  • Sürdürdüğü tezinden tebliğ sunacakların danışmanından onay alması ve yayınlanma aşamasında birlikte yayınlamaları gerekmektedir (öğrenci ve danışman ismi ile).
  • Sempozyum tarihinde tebliğ metinleri, yayınlanmak üzere yürütme kuruluna teslim edilecektir.
  • Katılımcılar tüm masraflarını kendileri karşılayacaktır.

Bildiri özetleri sosyalbilimlerkongresi@yandex.com adresine gönderilecektir. Özetlerde bildiri başlığı, başvuranın adı-soyadı, üniversite ve bölümü, e-posta ve telefon bilgileri yer almalıdır. Özetlerin tezden üretilip, üretilmediği belirtilmelidir. Özetler 300 kelime civarında olmalıdır. Yazı formatı olarak Times New Roman, 12 punto ve 1.5 aralık kullanılmalıdır. Tebliğ metinlerinde Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nün referans kriterleri kullanılmalıdır.

Bildiri Özetlerinin Gönderim Tarihi: 01 Mayıs 2015

Kabul Edilen Bildirilerin Duyuru Tarihi: 07 Mayıs 2015

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Kanlıdere

Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu

Prof. Dr. Erhan Afyoncu

Prof. Dr. Gülay Öğün Bezer

Prof. Dr. Kemalettin Kuzucu

Prof. Dr. Nihat Öztoprak

Prof. Dr. Sebahat Deniz

Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun

Doç. Dr. Ahmet Uysal

Doç. Dr. Ali Satan

Doç. Dr. Davut Hut

Doç. Dr. Yüksel Çelik

Yrd. Doç. Dr. Filiz Dığıroğlu

Yrd. Doç. Dr. Göksel Öztürk

Dr. Ahmet Emin Dağ

Dr. Bilgehan Alagöz

Yürütme Kurulu

Ali Okumuş, ORDAF

Ali Sarı, ORDAF

Kevser Terzioğlu, ORDAF

Kübra Tolak, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Sezin Seda Altun, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Tuğçe Öztürk, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü