Sultan Alp Arslan döneminden itibaren Selçuklular tarafından fethedilmeye başlanan Şam (Suriye) coğrafyası Oğuz göçlerinin başlıca güzergâhı üzerinde yer alıyordu. Melikşah devrinde bilhassa Afşin Bey’in gayretleriyle başta Dımaşk olmak üzere Suriye’deki şehirler teker teker Selçuklu hakimiyetine girdi. Melikşah’ın emriyle bölgeye gelen Alp Arslan’ın bir diğer oğlu Tacüddevle Tutuş Suriye Selçukluları devletini kurdu. Bu tarihten itibaren Suriye, Şii Fatımîler ile mücadelede Selçuklular için en önemli merkezlerden birisi haline geldi. 1097 yılından itibaren Haçlılar bölgeye gelmeye başladıklarında Tutuş’un oğullarından Rıdvan Halep’in Dukak ise Dımaşk’ın hakimi durumundaydı. I. Haçlı Seferleri neticesinde Urfa, Antakya ve Kudüs’te devlet kuran Haçlılar için, bu devletlerin birbirleriyle bağlantısı bakımından Suriye önemli bir stratejik coğrafya haline gelmişti. Bu nedenle Suriye’deki şehirler kısa sürede Haçlı hakimiyeti altına girmeye başladı. Bu hakimiyet ancak Zengiler ve Eyyübiler sayesinde sona erdirilebildi. Bu seminerde bölgeye Selçuklular’ın yerleşmesi ve Selçuklu Suriyesi’nde Haçlılar ile mücadeleler ele alınacaktır.