Bu seminerde yazarlar, Geçmişten Günümüze Türkiye’de Göç ve Suriyeli Sığınmacılar adlı kitaplarını tartışacaktır. İlgili kitap Suriyeli göçmenler ile ilgili olguları ve gerçekleri ortaya koymaya çalışarak yanlış algıları düzeltmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda kitaptan hareketle bu seminerde Türkiye’deki Suriyelilere yönelik söylemlerin olumlu bir çizgiye doğru evrilmesine, adalet ve barış temelli bir yaklaşımın yaygınlaşmasına dair perspektif çizilecektir.