Süveyş Kanalı dünyadaki en önemli suyollarından biridir. Kanalın açılmasıyla birçok kimse ilgilenirken, bu işe Ferdinand de Lesseps öncülük etti ve Mısır Valisi Said Paşa döneminde faaliyetler ivme kazandı. Tartışmalar başladığında Osmanlı Devleti bu konuda tereddütlüydü. Başlangıçta bu işin yapılabileceğini imkân dâhilinde görmedi; sonraları ise İngiltere ve Fransa arasında kaldı. Kimi zaman şartlara bağlı olarak değişiklikler gösterse de Osmanlı Devleti kanal konusunda her şeye rağmen kararlı bir politika takip etti. Bu seminerde kanalın açılmasının geçmişten günümüze bölgede bıraktığı siyasi, askeri, sosyal ve ekonomik izler ele alınacaktır.