Osmanlı asırlarında Garp Ocakları olarak bilinen ve uzun yıllar Osmanlı Devleti’nin mühim birer eyaleti olan Cezayir, Tunus ve Trablusgarp, nerede ise tarih kitaplarından silinmiştir. Oysa bu coğrafya en fazla ilgiyi hak eden yerlerdendir. Uzun bir aradan sonra günümüzde bu coğrafyaya akademik ilgi artmış olmakla beraber, birincil kaynaklar olarak nitelendirebileceğimiz, bölge üzerine yazılmış Osmanlı dönemi tarih kitapları henüz yeterli ilgiye mazhar olmamışlardır.

Bu amaçla ORDAF olarak Trablusgarp tarihine dair kaynak değeri olan iki eseri aynı kitap içerisinde yayına hazırladık: Mehmed Nehicüddin Efendi’nin Arapça’dan Osmanlıca’ya tercüme ve telif ettiği Tarih-i İbn-i Galbun der-Beyân-ı Trablusgarp; ikincisi de Hasan Sâfî’nin telif ettiği Trablusgarp Tarihidir. Bu iki eserin, Trablusgarp: Hedefteki Ülke Libya’nın Tarihi adlı eserin mütemmimi olma vasfını hâiz olması hasebiyle önemli bir boşluğu daha dolduracağını ümit ediyoruz.