Osmanlı tarihinin son yüzyılına yoğunlaşan Abdulhamit Kırmızı ağırlıklı olarak biyografi ve bürokrasi ile ilgileniyor. Kırmızı’nın dört kitabı var: Abdülhamid’in Valileri: Osmanlı Vilayet İdaresi, 1895-1908 (2007), Avlonyalı Süreyya Bey, Osmanlı Sonrası Arnavutluk, 1912-1920 (ed., 2009), Otur Baştan Yaz Beni: Oto/Biyografiye Taze Bakışlar (ed., 2013), Avlonyalı Ferid Paşa: Bir Ömür Devlet (2014). Kuruluşundan beri Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD)’in yayın kurulunda olan Kırmızı şimdilerde Osmanlı bürokrasisinde Ermeniler ve Ermenilerin tehciri kararına direnen devlet adamları hakkında müşterek iki kitap projesi üzerinde çalışıyor. Öğrenimini Ankara (SBF), Hacettepe, ve Boğaziçi üniversitelerinde tamamladıktan sonra postdoktora için University of London (SOAS)’ta bulundu. 2009 yılının son ayında İstanbul Şehir Üniversitesi kadrosuna katılmış olan Kırmızı, Tarih bölümünde tarihyazımı ve son dönem Osmanlı tarihi üzerine dersler veriyor.