İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yeniçağ Tarihi Bölümü (1982) mezunu. Yüksek lisansını “Rusya Türklerinden Musa Carullah Bigi (1875-1949)” adlı teziyle Marmara Üniversitesi SBE’de (1988), doktorasını “Reform within Islam: The Tajdid and Jadid Movement Among the Kazan Tatars (1850-1917)” adlı tezi ile Columbia Üniversitesi Orta Doğu Dilleri ve Kültürleri Bölümünde tamamladı (New York, 1995). 1999’da Marmara Üniversitesi’nde doçent oldu. 2000 – 2001 Öğretim yılında Kazakistan Yesevi Üniversitesinde Türk Tarihi ve İngilizce dersleri verdi. Daha sonra Marmara ve Yeditepe Üniversitelerinde Türk dünyasının XIX. ve XX. asırdaki düşünce tarihi ile Rusya Tarihi dersleri okuttu. 2004-2007 Yılları arasında Taşkent Büyükelçiliğinde Kültür ve Tanıtma Müşaviri olarak görev yaptı. Yeniden Marmara Üniversitesi’ndeki görevine döndü ve 2009’da Profesör oldu.