Ali Balcı, Doç. Dr.,  2004 yılından itibaren Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde görev yapmakta ve burada lisans düzeyinde “Uluslararası İlişkilere Giriş” ve “Türk Dış Politikası” derslerinin yanı sıra lisansüstü düzeyde “Postkolonyal Çalışmalar” ve “Postyapısalcılık ve Türk Dış Politikası” gibi dersler vermektedir. International Relations (Sage), EthnicitiesJournal of South Asian and Middle Eastern StudiesInsight TurkeyMediterranean QuarterlyBiligTurkish StudiesUluslararası İlişkiler ve Middle East Critique gibi dergilerde makaleleri yayımlanmıştır. Ocak 2015 – Aralık 2016 arasında iki aylık Ortadoğu Analiz dergisinin editörlüğünü üstlendi. Aralık 2016’dan itibaren Insight Turkey dergisinin yardımcı editörlüğünü yapmaktadır. Türkiye’de Militarist Devlet Söylemi [Kadim Yayınları, 2011] ve Türkiye Dış Politikası: İlkeler, Aktörler, Uygulamalar [Etkileşim Yayınları, 2013], Dış Politikada Hesaplaşmak: Ak Parti, Ordu ve Kemalizm [Etkileşim Yayınları, 2015], The PKK-Kurdistan’s Workers Party’s Regional Politics During and After the Cold War [Palgrave Macmillan, 2017] başlıklı dört kitabının yanı sıra Uluslararası İlişkilere Giriş: Tarih, Teori, Kavram ve Konular [Küre Yayınları, 2014] kitabının editörlüğünü yapmıştır.