2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Ardından girdiği Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde Yakınçağ bilim dalında Medine’de Osmanlı Dini İmar Faaliyetleri: Mescid-i Nebevi Örneği(1818-1861) tezi ile 2012 yılında yüksek lisansını tamamladı. Halen FSMVÜ’de doktora eğitimine devam etmektedir. Aynı zamanda ORDAF üyesidir.