Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde doçent olarak görev yapan Parlar Dal, 2010-2011 yılları arasında İsviçre hükümeti bursu ile Cenevre’de Graduate Institute of International and Development Studies’de ve 2013 yılında Oxford Üniversitesi St. Anthony’s College Middle East Centre’da misafir öğretim üyesi olarak araştırmalar yapmıştır. Parlar Dal’ın çalışmaları Türk dış politikası, yükselen bir güç olarak Türkiye, Türkiye’nin BRICS ülkeleri mukayesesinde küresel yönetişim politikaları gibi konuların yanında Türk-İran ve Irak ilişkileri ve Ortadoğu’da devlet dışı silahlı aktörler gibi alanları da kapsamaktadır. Emel Parlar Dal’ın son makaleleri Turkish Studies, International Journal, Perceptions, Third World Quarterly, Global Policy, International Journal ve Cambridge Review of International Affairs gibi dergilerde yayınlanmıştır.