Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi.