Drs., Türk-Arap Araştırmaları Merkezi, SOTA,  Hollanda