Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü’nde tamamladı. “Şam Eyaleti’nin Güney Sancaklarında (Filistin) Nüfus XVI. Yy” başlıklı doktora tezini 2016’da başarıyla savundu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü ve Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Georgetown Üniversitesi ve Ürdün Üniversitesi’nde araştırmacı olarak bulundu.