Özden Zeynep Oktav, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır. Oktav’ın çalışmaları arasında şu kitaplar bulunmaktadır: Turkey in the 21st Century Quest for a New Foreign Policy (2011),  Limits of Relations with the West: Turkey Syria and Iran (2008), The Changing Dynamics of the Arab Gulf and Saudi Arabia-US-Iran Relations (2011), Turkey in the 2000’s: Opportunities, Risks and Crises (2015), GCC-Turkey Relations: Dawn of a New Era (2015), Violent Non-State Actors and the Syrian Civil War: ISIS and YPG Cases (2018). Oktav, Türkiye ve Ortadoğu ilişkileri üzerine bir çok makale yayınlamıştır. Oktav, 2011’de (YÖK bursu) ve 2013’de (TÜBİTAK bursu) sırasıyla Cambridge ve St. Andrews üniversitelerinde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur.