2009 yılında Sistem ve Kriz: “Sistemsel Kriz” ve Uluslararası Sistemin Yeniden Kurgulanması başlıklı teziyle Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler doktora programından mezun oldu. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesidir ve “toplumsal sistemlerin sürdürülebilirliği”, “toplumsal düzenlerin kurulması ve çözülmesinin kaotik dinamikleri” ve “dış politika” üzerine çalışmaktadır.