2011 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 2015 yılında da Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı Yakınçağ Bilim Dalı’nda “Ağa Hüseyin Paşa ve Hayatı (176-1849)” adlı tez ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. Askeri tarih, biyografi, Ortadoğu coğrafyası ve kültürü üzerine çalışmalarına devam etmektedir.