Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler bölümünde araştırma görevlisi.