Bu raporda, ORDAF olarak Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP Berlin) tarafından Guido Steinberg ve Annette Weber editörlüğünde Afrika coğrafyasında faaliyet gösteren ve kendilerini “cihatçı” olarak gösteren örgütler ve gruplar üzerine hazırlanan Afrika’da Cihatçılık: Yerel Sebepler, Bölgesel Büyüme, Uluslararası İşbirliği başlıklı raporun Türkçe tercümesini sizlere sunuyoruz.

Bu detaylı raporda, -ORDAF olarak kavrama ihtiyatla yaklaşmak ile birlikte- Afrika’daki “cihatçı” grupların temel motivasyonları hakkında verilen genel çerçevenin yanında Tunus, Cezayir ve Libya’daki faaliyetleri ve ayrıca Eş-Şebab, Boko Haram gibi Kuzey Afrika dışında faaliyet gösteren gruplar hakkında da geniş bilgi bulacaksınız. Bunun yanında bu önemli rapor, konu hakkında sorunları ortaya koymanın yanında bir takım çözüm önerileri de sunmaktadır. Unutulmamalıdır ki, bahsi geçen sorunlar sadece Afrika’nın ya da İslam toplumlarının sorunları değildir. Bu yüzden bu konularda yerel öneri ve çözümler önemli olmakla birlikte global düzeyde ele alınmaması halinde çözüme kavuşturulmaları mümkün değildir. Bu çerçevede bu rapor şu başlıklara dikkatleri çekmektedir:

  1. Yerel özellikler, dinamikler ve sosyal şartlar dikkate alınmadan soruna yaklaşmak yetersizdir.
  2. Sorunun küresel boyutu incelenirken, bu tür illegal oluşumların kendilerini meşrulaştırdıkları söylemin (genellikle İslam ile ilişkilendiren) özensizce kullanılmaması gerekmektedir.
  3. Soruna sadece terör ve güvenlik ekseninden bakarak, sosyal ve bölgesel gerçeklerden uzaklaşmak yeni kaoslara sebep olacaktır.
  4. Sorun her ne kadar küresel nitelik taşısa da farklı yerlerdeki farklı yapılanmaların bir bütünlük içinde ve aynı bağlamda ele alınması doğru değildir.