Arama

‘Devlet’ten ‘Terör Ağı’na Dönüşen IŞİD: Liderlik, Finansman ve Terörist Diaspora

Suriye ve Irak’ta kontrol altında tuttuğu bölgelerde yapılan askeri operasyonlar sonrası yaşadığı kayıplarla ve bunu takiben bünyesinde barındırdığı yabancı savaşçıların da ülkelerine geri dönmeye başlaması ile birlikte IŞİD, iddia ettiği ‘devlet’ olma fonksiyonlarını yavaş yavaş kaybetmeye başlayarak tekrar bir terör ağına dönüşmeye başladı. Kısa süre içinde önemli oranda toprak kaybeden IŞİD’in sınırlı bir toprak üzerinde sıkışıp kaldığı öne çıkarılsa da örgüt mensuplarının dünyanın çeşitli bölgelerinde, önemli başkentlerde ve şehir merkezlerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve yabancı savaşçıların hızlı bir şekilde geri dönüşleri örgütün ‘devlet’ olarak olmasa da bir terör ağı olarak hala ayakta kaldığı iddiasını desteklemektedir. Şüphesiz küresel güvenlik açısından bir çok yeni tehdidi ve tartışmayı beraberinde getiren bu dönüşümü basitçe sadece toprak kayıplarını inceleyerek açıklamak yerine örgüte daha önce ‘devlet’ olma iddiasını kazandıran liderlik pozisyonu, finansman ve ‘ağ’ olma sürecini sağlayan parçalanma stratejisi ve terörist diasporasındaki dönüşümler üzerinden ele almak yerinde olacaktır. Bu sorulara yanıt bulabilmenin en iyi yolu da toprak kayıplarından sonra örgüt yapısında nelerin değiştiğini bu parametreler üzerinden karşılaştırmalı bir şekilde analiz etmekten geçmektedir.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.