Etiyopya uzun bir süredir, Abu Dhabi ve Dubai’nin Berbera Limanı’na ilgisini çekmeye çalışmaktaydı. Ancak bu kez Etiyopya’nın Berbera Limanı’nın gelişmesi için ve BAE’nin Assab’ı terk etmeye ikna etmek için gösterdiği çaba, BAE’ni karar almaya iten iki önemli gelişme tarafından destek gördü. İlki, daha önce bahsedilen Cibuti ve BAE arasında evrensel liman operatörü olan Dubai Ports World (DP World) hakkındaki anlaşmazlık idi. İkincisi ise BAE’nin Yemen’deki askeri operasyonunun odağının Aden’in batı kıyısından doğu kıyısına özellikle Hadramut’a doğru yavaşça kaymasıydı. BAE’nin Yemen’deki operasyon odağındaki değişiklik ve Cibuti ile olan rahatsız edici ilişkiler, BAE’nin ve buna bağlı olarak DP World’ün Berbera’daki ilgisini artırdı. Ekonomik açıdan Etiyopya’nın ithalat ve ihracat güvencesi ve de limanı geliştirmek için az finansman gerekeceği göz önüne alındığında, limanın potansiyel karı çok yüksektir. Politik açıdan bakıldığında ise, Berbera’nın stratejik önemi Birleşik Arap Emirlikleri için Aden’e ve doğu bölgelerine yakınlığı nedeniyle artmış olmakla beraber, Assab’ın BAE için olan önemini de bir derece azaltmıştır azaltmıştır.

Nihayet Aden Körfezi’ndeki gelişmelere de paralel olarak, Etiyopya’nın diplomatik baskıları ve ekonomik teşvikleri, Addis Ababa’nın istediği sonuçları elde etmesini sağladı ve Mayıs 2016’da DP World Berbera Limanı’nı 30 yıl boyunca geliştirmek ve yönetmek üzere bir anlaşma imzaladı.