Yüz yıl sonra Ortadoğu yeniden şekilleniyor, Osmanlı sonrası oluşturulan yapılar tartışılıyor, bölge, tarihi, sosyal ve demografik yapıları bakımından yeniden değişiyor. Taraflar, uluslararası sistem ve yeni oluşumdan fayda bekleyen her kesim geleceğe yön verme adına tarihi yeniden okuyor. Tarihiyle, etnik yapısı ve kaynakları ile Kerkük bu sorunun en önemli merkezlerinden birinde yer alıyor. Bu seminerde, son zamanlarda yeniden gündeme oturan ve çözüm bulunmadan Irak ve diğer bölge problemlerinin çözülmesinin önünde engel teşkil edecek olan Kerkük’ün tarihten günümüze değişen demografik yapısı ele alınacaktır.