Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri / Edebiyat Fakültesi’nde dört yıla yakın dekanlık yaptı ve halen aynı üniversitenin rektör yardımcılığını sürdürmektedir. Marmara Üniversitesi’nde otuz yıldan fazla öğretim üyeliği; çeşitli kademelerde yöneticilik ve kurul üyeliklerinde bulundu. Osmanlı dönemi Arap coğrafyası, Ortadoğu’nun yakın dönem siyasi tarihi, Türk-Arap ilişkileri ve Kuzey Afrika üzerine Arap ve Avrupa ülkelerinin arşivlerinde araştırmalar ve gözlemler yaptı. Bu konulardaki çalışmalarına devam etmektedir. Yol Ayrımında Türk-Arap İlişkileri (İrfan Yayınevi, 1992), Necid ve Ahsa’da Osmanlı Hakimiyeti: Vehhabi Hareketi ve Suud Devleti’nin Ortaya Çıkışı (Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1998), Basra Körfezi’nde Osmanlı – İngiliz Çekişmesi: Katar’da Osmanlılar 1871-1916 (Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2004), Nasuhzâde Ali Paşa ve Rum İsyanı (Vakıfbank Kültür Yayınları, 2021), Osmanlı Arapları: Hilafet-Siyaset-Milliyet, 1789-1918 (Vakıfbank Kültür Yayınları, 2022), Küçük Said Paşa: Sultan II. Abdülhamid’in Gölgesi (Vakıfbank Kültür Yayınları, 2024) gibi kitaplara imza attı. Ayrıca İngilizce ve Arapça kitapları ve birçok ortak çalışması bulunmaktadır. Yeditepe Üniversitesinde lisans ve lisansüstü dersler vermektedir. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Araştırmaları Enstitüsü Siyasi Tarih ve Uluslararası İlişkiler bölümü ve Yeditepe Üniversitesi’nde pek çok Yüksek Lisans ve Doktora tezlerine danışmanlık yaptı. Birçok bilimsel projede yer aldı. Bilimsel ve popüler dergilerde makale ve yazıları yayımlandı. Genel Kurmay Başkanlığı Askeri Tarih Komisyonu üyeliği ve Türk Tarih Kurumu muhabir üyeliklerinde bulundu. Halen kurucusu olduğu Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği’nin (ORDAF) başkanlığını yürütmektedir.