Anadolu’nun jeopolitiği yaygın deyimiyle Kafkaslar, Balkanlar ve Ortadoğu coğrafyasıdır. Bu coğrafyalardaki toplumlar ve devletler daima birbirleri ile ilişkiler geliştirmişlerdir. Akrabalık derecesine ulaşan bu ilişkiler bazen barış ve bazen de savaş ortamında sürdürülmüştür. Ancak bu coğrafyalar, jeopolitik değeri yüzünden sürekli dış müdahalelere de açık olmuşlardır. Tarih boyunca bu coğrafyanın en az dış müdahaleye maruz kaldığı asırlar Osmanlı asırlarıdır. Ancak Osmanlı Devleti’nin çöküşe başlaması ve son darbe olan I. Dünya Savaşı bu coğrafyaları yeniden şekillendirmiştir. Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika I. Dünya Savaşı’ndan en çok etkilenen bölgeler olmuştur. Hatta bu coğrafyada tarihte var olamayan yeni yapılanmalar meydana gelmiştir. I. Dünya Savaşı’nın yüzüncü yılında hala istikrarın sağlanamadığı bu coğrafyanın şekillenme tarihinin yeniden yorumlanması bir zarurettir. Bu vesile ile Osmanlı Devleti’nin Dağılma süreci ve bunun Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın şekillenmesine etkileri geçmişte tartışıldığı gibi daha da tartışılmaya devam edilecektir. Bu bağlamda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmanlı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BOTAM) ile Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği’nin (ORDAF) işbirliğinde 12-14 Aralık 2014 tarihleri arasında “I. Dünya Savaşı Sürecinde Ortadoğu’nun Şekillenmesi” konulu uluslararası bir sempozyum gerçekleştirecektir. Bu sempozyumda “I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin tasfiye süreci ile Ortadoğu’nun şekillenmesini” konu alan bildirilere yer verilecektir.

Sempozyum dili Türkçe, İngilizce ve Arapça olacaktır.

Bu konu ile ilgili özgün çalışmalarınızı ve deneyimlerinizi bizimle paylaşmak üzere siz kıymetli bilim insanlarını aramızda görmek bizi mutlu edecektir.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına

Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN

Doç. Dr. İlhami YURDAKUL