Bu seminerde İngiltere’nin Basra Körfezi’nden 1971’de çekilmesi ile başlayan yirmi yıllık periyotta bölgeye yönelik takip ettiği dış politikası post-kolonyal bir yaklaşımla ele alınacaktır. Bu dış politika çerçevesinde İngiltere’nin, eski kolonileri olan ve yeni bağımsızlıklarını kazanmış Körfez ülkeleri ile olan ilişkilerinde kolonyal dönemden tevarüs eden yaklaşımları ve varlıkları siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel alanlarda değerlendirilecektir.