Doktora tezini 2018’de Marmara Üniversitesi, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü’nde tamamladı. Tez başlığı; Basra Körfezi’nde İngiliz – Amerikan rekabeti: Bureymi ihtilafı örneği (1950 – 1960) ve tez danışmanı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun’dur. İtalya’da Akdeniz tarihi, İngiltere’de Ortadoğu ve Afrika tarihi üzerine araştırmalarda bulundu.

2016’da yayınlanan Kenya’nın Müstemleke TarihiAfrika’da Kolonyalizmin İki Silahı: Din ve Sermaye başlıklı kitabında Avrupalıların Doğu Afrika’daki idaresini İngiliz ve Alman arşivleri üzerinden ele aldı. Aynı yıl ORDAF’tan çıkan Doğu Afrika’nın Yakın Tarihi: Kenya’da Siyaset ve Müslümanlar başlıklı tercüme eserinde Kenyalı Prof. Mohamed Bakari’nin makalelerini Türkçe’ye çevirdi. 2020’de çıkan Ortadoğu’da Kırmızı Harita isimli kitabında Osmanlı sonrası kurulan yeni Ortadoğu jeopolitiğini birincil kaynaklar üzerinden inceledi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğretim üyesidir. KASAM akademik kurul üyesidir.