İç siyasi çatışmalar, bölgesel siyasal mücadeleler ve küresel dengeler açısından ABD-İran ilişkileri, Ortadoğu siyasetinde referans noktalarından biri olarak kabul edilmektedir. Tarih boyunca gelişmelerin seyri takip edildiğinde Washington ve Tahran’ın siyasi arenada asimetrik bir etkileşim içerisinde olduğunu söylemek mümkündür. Hem Washington’un hem de Tahran’ın hesapları ve anlaşmazlıklar neticesinde ikili ilişkiler; siyasi çatışma, kısmi olarak ödün verme, resmi olmayan ilişkiler veya tüm diplomatik ilişkiyi kesme gibi farklı mecralarda hayat bulmuştur. Ancak önemini hiçbir zaman kaybetmemiştir. Bu seminerde küresel hegemonya ve bölgesel krizler çerçevesinde yakın dönem ABD-İran ilişkilerini çok yönlü ele almaya çalışan bir çerçeve sunulacaktır.