19. ve 20. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü coğrafyada ve Türkiye Cumhuriyeti’nde çalışan misyoner teşkilatların ele alınacağı bu seminerde imparatorluğun dinî yapısı, Avrupalı ve Amerikalı misyonerlerin imparatorluk sınırları içindeki din değiştirme faaliyetleri ve Babıali’nin bu faaliyetlere tepkisi tetkik edilecektir. Seminerde Avrupalı ve Amerikalı misyoner teşkilatlar hakkında ayrıntılı bilgiler verilecek, hangi dinî topluluklar arasında ne tür çalışmalar yaptıkları anlatılacak ve kurdukları okullar, hastaneler, matbaalar ve kiliselerden örnekler arşiv materyalleri ve görsel malzemeler eşliğinde incelenecektir.