1998 yılında kabul ettiği Afrika Eylem Planı ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti, Afrika kıtasına olan ilgisini stratejik bir devlet politikası haline getirmiş ve bu doğrultuda özellikle ticaret hacminin artmasına yönelik teşvikler uygulamaya başlamıştır. 1998 yılında bir devlet stratejisi oluşturma yolunda yapılan Afrika’ya yöneliş 2005 yılında Türkiye’de Afrika Yılı ilan edilmesiyle daha da belirginleşmiştir. 2005 yılından itibaren Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında eşit düzeyde işbirliği imkanlarının önü açılmıştır. Bu doğrultuda ortaya koyulan ilk hedef ise kıtadaki Türk büyükelçiliklerinin arttırılması olmuştur. İlki 2008 yılında Ağustos ayında ikincisi 2014 yılı Kasım ayında yapılan Türkiye-Afrika İşbirliği Zirveleri ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti, tüm Afrika ülkeleri ile olan ilişkilerini geliştirme arzusunu açıkça ortaya koymuştur. Nitekim 2010 yılında Türkiye Cumhuriyeti Afrika Stratejik Belgesi’ni kabul etmiştir. Bu belge ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti “müşterek bir gelecek için ortaklık” yaklaşımını ortaya koymuştur.

Bir devlet politikası olarak Afrika açılımını yürüten Türkiye Cumhuriyeti bu doğrultuda Afrika’daki büyükelçilik sayısını 39’a yükseltmiştir. Türkiye, Afrika ülkeleri ile 2003 yılında 5,47 milyar dolar olan ticaret hacmini 2014 yılında 23,4 milyar dolara çıkartmıştır. Aynı şekilde Türk Hava Yolları yine bu açılım doğrultusunda Afrika’da uçtuğu nokta sayısını 4’ten 47’ye çıkartmıştır. Böylece sadece 2013 yılında Türkiye’den Afrika ülkelerine 116 bin kişi seyahat etmiştir. Türkiye’nin Afrika ile olan ilişkilerinde eğitim de önemli bir rol oynamaktadır. Her yıl binlerce Afrikalı öğrenci Türkiye’ye okumaya gelmektedir. Ayrıca Türkiye insani yardım kuruluşları bugün hemen her Afrika ülkesinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Türkiye’nin bir devlet politikası olarak attığı bu adımların kökleşmesi ve geleceğe uzanması için sivil alanlara da yayılması gerekmektedir. Hatta sivil alanlardaki iş birliğinin daha da öncelikli hale getirilmesi Türkiye Afrika ilişkileri açısından büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda I. Türk-Afrika Düşünce Kuruluşları Buluşması’nı düzenlemekteyiz. Birincisi düzenlenecek olan bu toplantının ana teması “Çok Yönlü İşbirliğini Geliştirme Arayışları” olacaktır.

T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı işbirliği ile düzenleyeceğimiz bu buluşma ile birlikte Türk ve Afrika düşünce kuruluşlarının ortak tecrübe paylaşımı sağlanmış olacak ve bir gelecek vizyonu çizilmeye çalışılacaktır. Bu buluşmanın en büyük amaçlarından bir tanesi Türk ve Afrika düşünce kuruluşlarına ortak çalışma zeminini oluşturmaktır. Bu doğrultuda düşünce kuruluşları ortaklığı ile birlikte devletlerin destekleyebileceği projelerin, akademik ve bilimsel değişim programlarının ortaya çıkması hedeflenmektedir.