Geleneksel anlatımlardan hızla uzaklaşarak küresel ölçekte kendini daha fazla hissettirmeye başlayan Afrika kıtası bir takım dönüşümler eşliğinde yeniden şekillenirken kıta ülkelerinin Türkiye ile ilişkilerinin de dikkat çekici bir boyut kazandığı görülmektedir. Bu süreçte hem Afrika açısından hem de Türkiye açısından önem atfedilen Türkiye-Afrika ilişkileri kronolojik serüveninin ötesinde bazı yaklaşım ve beklentiler etrafında dinamik bir biçimde mesafe katetmektedir. Bu sunum “Yükselen Afrika anlatımı içinde Türkiye nasıl yer almaktadır?” sorusunu analiz etmeyi hedeflemektedir.