Uluslararası Türk-Arap İlişkileri Sonuç Bildirisi:

 1. Türkçe ve Osmanlıca kaynakların Arapçaya tercüme edilmesi için imkanların araştırılması. Osmanlı tarihinin doğru anlaşılması için acil olan bu konunun hayata geçirilmesi için bir komisyon oluşturuldu: Komisyonda ORDAF adına Prof. Dr. Zekeriya Kurşun ve Doç. Dr. Ahmet Kavas yer alırken Mısır’dan Prof. Dr. Seyid Muhammed Seyid; Yemen’den Dr. Abdülkerim Al Ozeir ve Sudan’dan Yard. Doç. Dr. Tarık Nour ve Libya’dan Prof. Dr. Habeb Al Vedae yer aldı.
 2. Yapılacak akademik faaliyetlerin takibi ve bir sonraki sempozyum hazırlıkları için bir komisyon oluşturuldu: Komisyonun daimi üyeliğine ORDAF’ın yönetim kurulu, diğerüyeliklere ise Lübnan’dan Prof. Dr. Abdurrahim Abu Huseyn; Fas’tan Abdurrahman El Moudden; Kuveyt’ten Prof. Dr. Faysal El Kenderi, Mısır’dan Prof. Dr. Seyid Mohammed Seyid, Suudi Arabistan’dan Yard. Doç. Dr. Muhammed El Kureyni, Yemen’den Dr. Abdülkerim Al Ozeir ve Sudan’dan Yard. Doç. Dr. Tarık Nour getirildi.
 3. Türkçenin ve Osmanlıcanın Arap araştırmacılar tarafından öğrenilmesinin teşvik edilmesi, aynı şekilde Türk araştırmacılarını Arapça öğrenmelerini teşvik edilmeleri için çalışmaların yapılması benimsendi.
 4. Türk ve Arap üniversiteleri arasında öğrenci ve öğretim üyelerinin değişimi konularında girişimlerde bulunulması, bu konuda var olan uluslararası anlaşmaların uygulanmasının kolaylaştırılması tavsiye edilmiştir. Bu konuda geçmiş tecrübelerin çok yararlı olduğunu belirten Fas delegesi, sınırlı sayıda da olsa Türkiye’ye gelen Faslı öğrencilerin dönüşlerinde ülkelerinde olumlu faaliyetlerde bulunduklarını hatırlatmıştır. Bu konuda Türkiye adına söz alan Prof. Dr. Mehmet İpşirli Arap gençlerini yetiştirmeye hazır olduğumuzu belirtmiştir.
 5. Suudi Arabistan’dan katılan Abdurrahman Al Fureyh, Türk Arap tarihçileri birliğinin kurulmasını teklif etmiştir.
 6. Tunus’tan Prof. Dr. Abdülcelil Temimi gelecek toplantılara gerek Türkiye’den ve gerekse diğer Arap üniversitelerinden daha fazla katılımın sağlanmasını teklif etmiştir.
 7. Irak’tan katılan Prof. Dr. Mahmut Ali Davud, bu faaliyetlerin geliştirilip bir Türk Arap üniversitesinin kurulmasını teklif etmiştir. Böylece iki tarafın gençleri bir arada aracısız birbirini tanıyacaklar ve gelecekte doğrudan ilişkilere girebileceklerdir.
 8. Sivil toplum örgütleri ve Üniversitelerin ilgili bölümleri arasında bilgi ve dökümantasyon, kitap mübadelesinin sağlanmasının yararına değinilmiştir.
 9. Sudan delegeleri ülkelerinde Osmanlı Araştırma merkezi kurma aşamasında olduklarını ve bu konuda Türkiye’nin katkılarını beklediklerinin belirterek, tarih programlarına Türkçe dersinin ilavesi işin çalışmalar yapacaklarını bildirmişlerdir.
 10. Müşterek faaliyetlerin takibi konusunda internette bir site ve gurup oluşturulmansın önemi üzerinde durulmuştur.
 11. ORDAF’ın öncülüğünde bir Osmanlı Araştırmaları bilgi bankasını kurulması Suriye delegesi tarafından teklif edilmiş ve benimsenmiştir.
 12. Sempozyum açılışında ORDAF tarafından önerilen “Osmanlı ve Türk-Arap Tarihi araştırmalarında ortak bir terminolojinin oluşturulması” fikri bütün delegeler tarafından desteklenmiş ve sonuç tavsiyeleri arasında yer alması benimsenmiştir.
 13. Sempozyumun mutlaka geleneksel hale getirilmesi,
 14. Sempozyumun ikincisinin de İstanbul’da ORDAF öncülüğünde yapılması ve ardından her yıl bir başka ülkede tekrarlanmasına karar verildi.