Uzun yıllar Türk okuyucusu Afrika kimliğini, kültürünü ve özellikle Doğu Afrika’daki dini hayatı Ali Mazrui’den yapılan tercümeler üzerinden okumuştur. Elinizdeki eser de aynı ekolden gelen mahir bir kalemden çıkmıştır. Doğu Afrika ve Kenya hakkında bilimsel araştırmalarını şahsi gözlemleri ile birleştirmiş olan Prof. Dr. Mohamed Bakari, uzun yıllar Türkiye’de bulunması hasebi ile Türk akademisinin ve okuyucusunun ihtiyacını da dikkate alarak eserindeki makaleleri kaleme almıştır. Makaleleri her biri ayrı bir monografi olmakla birlikte, bir bütün olarak okunduğunda Afrika’da din, dil ve siyaset ilişkisi ortaya çıkmaktadır. Tabii olarak bu yaklaşım bölge üzerine disiplinler arası yöntemler ile çalışma yapacaklara ciddi kapılar açmaktadır.